Saraswathi Sthotra

1. Saraswathi Namasthubyam Varade Kaamarupine
Vidhyarambham Karishyami Sidhir bhavathu mesada

2. Yaa kundendu tushaarahaara dhavalaa
yaa shubhra vastraavritaa
yaa veenaa varadanda manditakaraa
yaa shwetha padmaasanaa
yaa brahmaachyuta shankara prabritibihi
devaih sadaa pujitaa
saa maam pattu saraswathi bhagavatee
nihshesha jaadyaapahaa ~ Audio

0 comments:

Thanks for droppping in your valuable compliments that make me serve you better.