Shri Raghavendra ashtakshara Stotram

Original Ragavendra Swamy


Gururajasshtaksharam syat maha pataka nashanam
Ekaikamaksharam chaathra sarva kaamyaartha siddhidam

Rakaarochhara matrena roga hanirna samsghayaha
ghakaarena balam pushtiaayuh tejascha vardhate

Vakaarenaatra labhate vaanchitarthaanna samshayaha
drakaarenaagha raashistu draavyate druta meva hi

yakaarena yamaadbhaadho vaaryate naatra samshayaha
nakaarena narendraanaam padamaapnoti maanavaha

Makaarenaiva maahendra maishwaryam yaati maanavah
gurornaamnashcha maahaatmayam apoorvam paramaadhbutam

Tannaaama smaranaadeva sarvaabhishtam prasiddhati
tasmaannityam pathedbhaktya gurupaadaratasyadaa

Shri Raghavendraaya namah ityashtaakshara mantrataha
sarvaanyaamanavaapnoti naatra kaaryaa vichaarana

ashtottarashataavruttim snotra syasya karoti yah
tasya sarvvartha siddhi syaat gururaajaprasaadatah

Etadashtaaksharasyyatra maahaatmyam vetti kaha pumaan
paranaadeva sarvaartha siddhirbhavati naanyathaa

Swaminaa raghavendraakhya gurupaadaabja sevinaa
krutamashtaakshara stotram gurupreethikaram shubham

iti shri gurujagannatha daasaaryavirachita shri rahavendra ashtaakshara stotram sampoornam
shri krishnaarpanamastu
~*~

0 comments:

Thanks for droppping in your valuable compliments that make me serve you better.