October 201201-10-12-   Pradma  - Duvidiyai - Revathi
02-10-12-   Duvidiyai - Asupathy
03-10-12-   Tiridiyai – Barani – Sankatahara Chathurthi
04-10-12-   Charthurthi  -  Kaarthikai
05-10-12-   Panjami - Rohini
06-10-12-   Shasti - Mrugasheersham
07-10-12-   Saptami - Mrugasheersham
08-10-12-   Ashtami - Thiruvathirai
09-10-12-   Navami - Punarpoosam
10-10-12 -  Dasami - Poosam
11-10-12 -  Ekadasi – Ayilyam – Sarva Ekadasi
12-10-12 -  Duvadasi - magam
13-10-12 -  Tiriyodasi – Pooram – Sani Pradosham
14-10-12 -  Chathurdasi – Uthiram – Podayan Amavasya
15-10-12 – Amavasya – Hastham – Mahalya Amavasya tharpanam
16-10-12 -  Pradma - Chithirai - Navarathiri Starts
17-10-12 -  Duvidiyai - Swathi
18-10-12 -  Thiridiyai – Anusham – Chathurthi Vratham – Subhmuhurth day
19-10-12 -  Chathurthi - Kettai  
20-10-12 -  Panjami – Shasti – Shasti Vratham – Moolam
21-10-12 – Saptami - Pooradam
22-10-12 -  Ashtami - Uthiradam
23-10-12 -  Navami – Thiruvonam – Thiruvona Vratham – Maha Navami - Saraswathi Pooja
24-10-12 -  Dasami – Avittam – Vijaya Dasami
25-10-12 -  Ekadasi – sadayam – Sarva Ekdasi
26-10-12 -  Duvadasi – Pooratathi – Nakshatira Duvadasi
27-10-12 -  Tiriyodasi – Uthiratathi - Pradosham
28-10-12 -  Chathurdasi – Revathi – Subhmuhurth day
29-10-12 -  Pournami - Asupathy
30-10-12 -  Pradma - Barani
31-10-12 -  Duvidiyai – kaarthikai – Kaarthikai Vratham

0 comments:

Thanks for droppping in your valuable compliments that make me serve you better.