Harivarasanam - a special song

'Harivarasanam' is the creation of Kumbakudi Kulathur Iyer. In 1955, Swami Vimochananad recited this Ashtakam for the first time at Sabarimala. And its a a nostalgic tradition that remains unbroken to this day that Harivarasanam is recited just prior to closing of the temple doors at night.

Hear Harivarsanam Online and sing along
The Lyrics

Harivarasanam Viswamohanam Haridadhiswaram Aaradhyapadhukam Arivimardhanam
Nithyanarthanam Hariharatmajam Devamashreye
Saranam Ayyappa Swamy Saranam
AyyappaSaranam Ayyappa Swamy Saranam Ayyappa
Saranakirtanam Bakhtamanasam
Bharanalolupam Narthanalasam Arunabhasuram Bhoothanayakam Hariharatmajam
Devamashreye
Saranam Ayyappa Swamy Saranam AyyappaSaranam Ayyappa Swamy
Saranam Ayyappa
Pranayasathyakam Praananayakam Pranathakalpakam
Suprabhanjitham Pranavamanidram Keerthanapriyam Hariharatmajam
Devamashreye
Saranam Ayyappa Swamy Saranam AyyappaSaranam Ayyappa Swamy
Saranam Ayyappa
Thuragavahanam SundarananamVaragadhayudham Vedavavarnitham
Gurukrupakaram KeerthanapriyamHariharatmajam Devamashreye
Saranam Ayyappa
Swamy Saranam AyyappaSaranam Ayyappa Swamy Saranam Ayyappa
Tribuvanarchitam
DevathathmakamTrinayanam Prabhum DivyadeshikamTridashapoojitham
ChinthithapradamHariharatmajam Devamashreye
Saranam Ayyappa Swamy Saranam
AyyappaSaranam Ayyappa Swamy Saranam Ayyappa
Bhavabhayapaham Bhavukavaham
Bhuvanamohanam Bhoothibhooshanam Dhavalavahanam Divyavaranam Hariharatmajam
Devamashreye
Saranam Ayyappa Swamy Saranam AyyappaSaranam Ayyappa Swamy
Saranam Ayyappa
Kalamrudusmitham Sundarananam Kalabhakomalam Gathramohanam
Kalabhakesari Vajivahanam Hariharatmajam Devamashreye
Saranam Ayyappa Swamy
Saranam AyyappaSaranam Ayyappa Swamy Saranam Ayyappa
Srithajanapriyam
Chinthithapradam Sruthivibhushanam Sadhujeevanam Sruthimanoharam Geethalalasam
Hariharatmajam Devamashreye
Saranam Ayyappa Swamy Saranam AyyappaSaranam
Ayyappa Swamy Saranam Ayyappa

"SWAMIYE SARANAMAYYAPPA"

0 comments:

Thanks for droppping in your valuable compliments that make me serve you better.