Sri Raghavendra Swamy Aksharamaala Stuti

Poojyaya Guru Ragavendera Swamy at Mantralayam

shri haari vaayu gurubhyo naamaah

aaj~jaanaanaashaayaa vij~jaanaapurnaayaa

suj~jaanaadaatree naamaastee guro

shri raaghaaveemdraaryaa shri raaghaaveemdraaryaa

shri raaghaaveemdraaryaa paahi praabho

1

aanaamdaarupaayaa naamdaatmaajaa shri

paadaambhojaabhaajee naamaastee guro

shri raaghaaveemdraaryaa shri raaghaaveemdraaryaa

shri raaghaaveemdraaryaa paahi praabho

2

ishtaapraadaaneenaa kaashtaapraahaaneenaa

shishtaastutaa shri paadaambhojaa bho

shri raaghaaveemdraaryaa shri raaghaaveemdraaryaa

shri raaghaaveemdraaryaa paahi praabho

3

idee bhaavaatpaadaapaathojaamaadhyaayaa

bhuyo pi bhuyo bhaayaat paahi bho

shri raaghaaveemdraaryaa shri raaghaaveemdraaryaa

shri raaghaaveemdraaryaa paahi praabho

4

ugraam pishaachaadikaam draavaayitvaashu

saaukhyaam jaanaanaam kaaroshishaa bho

shri raaghaaveemdraaryaa shri raaghaaveemdraaryaa

shri raaghaaveemdraaryaa paahi praabho

5

urjaatkrupaapuraa paathonidhee maamkshu

tushtonugruhnaasi bhaaktaan vibho

shri raaghaaveemdraaryaa shri raaghaaveemdraaryaa

shri raaghaaveemdraaryaa paahi praabho

6

rujuttaamaa praanaa paadaarchaanaa praaptaa

maahaatmyaasaampurnaasiddheeshaa bho

shri raaghaaveemdraaryaa shri raaghaaveemdraaryaa

shri raaghaaveemdraaryaa paahi praabho

7

rujusvaabhaavaaptaabhaakteeshthaakaalpaadru

rupeeshaabhupaadivaamdyaa praabho

shri raaghaaveemdraaryaa shri raaghaaveemdraaryaa

shri raaghaaveemdraaryaa paahi praabho

8

ruddhaamyaashaastee vibhaati praakrushtaam

praapaannaartihaamtaarmaahodaaraa bho

shri raaghaaveemdraaryaa shri raaghaaveemdraaryaa

shri raaghaaveemdraaryaa paahi praabho

9

klruptaatibhaaktaaughaa kaamyaarthaadaataa

rbhaavaambhodhipaaraamgaataa praaj~jaabho

shri raaghaaveemdraaryaa shri raaghaaveemdraaryaa

shri raaghaaveemdraaryaa paahi praabho

10

eekaamtaabhaaktaayaa maakaamtaapaadaabjaa

uchchaayaa lokee naamaastee vibho

shri raaghaaveemdraaryaa shri raaghaaveemdraaryaa

shri raaghaaveemdraaryaa paahi praabho

11

aaishvaaryaabhumaan maahaabhaagyaadaayin

paareeshaam chaa krutyaadi naashin praabho

shri raaghaaveemdraaryaa shri raaghaaveemdraaryaa

shri raaghaaveemdraaryaa paahi praabho

12

omkaaraa vaachyaarthaabhaaveenaa bhaaveenaa

laabdhodaayaashrishaa yogishaa bho

shri raaghaaveemdraaryaa shri raaghaaveemdraaryaa

shri raaghaaveemdraaryaa paahi praabho

13

aaurvaanaalaapraakhyaa durvaadi daavaanaalaaih

saarvaataamtraa svaataamtreeshaa bho

shri raaghaaveemdraaryaa shri raaghaaveemdraaryaa

shri raaghaaveemdraaryaa paahi praabho

14

aambhojaa saambhutaa mukhyaamaaraaraadhyaa

bhunaathaabhaakteeshaa bhaavaaj~jaa bho

shri raaghaaveemdraaryaa shri raaghaaveemdraaryaa

shri raaghaaveemdraaryaa paahi praabho

15

aastaamgaataaneekaa maayaadivaadishaa

vidyotitaasheeshaaveedaamtaa bho

shri raaghaaveemdraaryaa shri raaghaaveemdraaryaa

shri raaghaaveemdraaryaa paahi praabho

16

kaamyaarthaadaanaayaa baaddhaadaaraasheeshaa

lokaayaa seevaanusaaktaayaa bho

shri raaghaaveemdraaryaa shri raaghaaveemdraaryaa

shri raaghaaveemdraaryaa paahi praabho

17

khaadyotaasaareeshu praatyaarthisaartheeshu

maadhyaahnaamaartaamdaabimbaabhaa bho

shri raaghaaveemdraaryaa shri raaghaaveemdraaryaa

shri raaghaaveemdraaryaa paahi praabho

18

gaarvishthaa gaarvaambushoshaaryaamaatyugraa

naamraambudheeryaamininaathaa bho

shri raaghaaveemdraaryaa shri raaghaaveemdraaryaa

shri raaghaaveemdraaryaa paahi praabho

19

ghoraamaayaadhvaamtaa vidhvaamsaanoddhaamaa

deedipyaamaanaarkaabimbaabhaa bho

shri raaghaaveemdraaryaa shri raaghaaveemdraaryaa

shri raaghaaveemdraaryaa paahi praabho

20

~gaanaatkaaraa daamdaamkaa kaashaayaa vaastraam

kaa kaaupinaa pinaamkaa haamsaamkaa bho

shri raaghaaveemdraaryaa shri raaghaaveemdraaryaa

shri raaghaaveemdraaryaa paahi praabho

21

chaamdishaa kaamdeeshaa paakhaamdaavaakkaamdaa

taamisraamaartaamdaa paashaamdaa bho

shri raaghaaveemdraaryaa shri raaghaaveemdraaryaa

shri raaghaaveemdraaryaa paahi praabho

22

haadmaanubhaagaam naa vidmaastvaadaamtaah

susaadhmaaivaa paadmaadhaavaasyaasi bho

shri raaghaaveemdraaryaa shri raaghaaveemdraaryaa

shri raaghaaveemdraaryaa paahi praabho

23

jaadyaam hinaasti jvaaraarshaah kshaayaadyaashu

tee paadaapaadmaambuleesho&pi bho

shri raaghaaveemdraaryaa shri raaghaaveemdraaryaa

shri raaghaaveemdraaryaa paahi praabho

24

jhaashaadhvaajiyeeshvaalaabhyorucheetaah

saamaarudhaamaarudhaavaakshomgaa bho

shri raaghaaveemdraaryaa shri raaghaaveemdraaryaa

shri raaghaaveemdraaryaa paahi praabho

25

~jaamchaavihinaayaa yaadrucchikaa praaptaa

tushtaayaa saadyaah praapaanno&si bho

shri raaghaaveemdraaryaa shri raaghaaveemdraaryaa

shri raaghaaveemdraaryaa paahi praabho

26

tikaaraahaasyaarthaa vikhyaapaanaagraamthaa

vistaaraalokopaakaartaah praabho

shri raaghaaveemdraaryaa shri raaghaaveemdraaryaa

shri raaghaaveemdraaryaa paahi praabho

27

thaamkurvaarinaamaameeyaa praabhaavo

ddhaaraapaaraa saamsaaraato maam praabho

shri raaghaaveemdraaryaa shri raaghaaveemdraaryaa

shri raaghaaveemdraaryaa paahi praabho

28

daakinyaapaasmaaraaghoraadikograa

graahochchaataanodaagraaviraagryaa bho

shri raaghaaveemdraaryaa shri raaghaaveemdraaryaa

shri raaghaaveemdraaryaa paahi praabho

29

dhaakkaadikaadhvaanaa vidraavitaaneekaa

durvaadigomaayusaamghaataa bho

shri raaghaaveemdraaryaa shri raaghaaveemdraaryaa

shri raaghaaveemdraaryaa paahi praabho

30

naatmaadimaatraarnaalaakshyaarthaakaa shri

paatidhyaanaa saannaaddhaadhisiddhaa bho

shri raaghaaveemdraaryaa shri raaghaaveemdraaryaa

shri raaghaaveemdraaryaa paahi praabho

31

taapaatraayaa praaudhaabaadhaabhibhutaasyaa

bhaaktaasyaa taapaatraayaam haamsi bho

shri raaghaaveemdraaryaa shri raaghaaveemdraaryaa

shri raaghaaveemdraaryaa paahi praabho

32

sthaanaatraayaa praapaakaaj~jaanaadaataah

stridhaamaamghribhaaktim praayaachchaa praabho

shri raaghaaveemdraaryaa shri raaghaaveemdraaryaa

shri raaghaaveemdraaryaa paahi praabho

33

daaridryaa daaridryaa yogeenaa yogeenaa

saampaannaasaampaattimaadheehi bho

shri raaghaaveemdraaryaa shri raaghaaveemdraaryaa

shri raaghaaveemdraaryaa paahi praabho

34

dhaavaamti tee naamaadheeyaabhisaamkirtyaa

neenaainaasaamaashu vrumdaani bho

shri raaghaaveemdraaryaa shri raaghaaveemdraaryaa

shri raaghaaveemdraaryaa paahi praabho

35

naanaavidhaaneekaa jaanmaadi duhkhaaughaa

taah saadhvaasaam saamhaarodaaraa bho

shri raaghaaveemdraaryaa shri raaghaaveemdraaryaa

shri raaghaaveemdraaryaa paahi praabho

36

paataa tvaameeveeti maataa tvaameeveeti

mitraam tvaameeveetyaahaam veedmi bho

shri raaghaaveemdraaryaa shri raaghaaveemdraaryaa

shri raaghaaveemdraaryaa paahi praabho

37

phaalaastudurdaaivaavaarnaavaalikaaryaa

lopee&pi bhaaktaasyaa shaakto&si bho

shri raaghaaveemdraaryaa shri raaghaaveemdraaryaa

shri raaghaaveemdraaryaa paahi praabho

38

baaddho&smi saamsaaraapaasheenaa teem&ghrim

vinyaa&nyaagaatirneetyaaveemi praabho

shri raaghaaveemdraaryaa shri raaghaaveemdraaryaa

shri raaghaaveemdraaryaa paahi praabho

39

bhaavee bhaajaamihaa vaachaa vaadaami tvaa

diyaam paadaam daamdaavaat svaami bho

shri raaghaaveemdraaryaa shri raaghaaveemdraaryaa

shri raaghaaveemdraaryaa paahi praabho

40

maanyeeshu maanyosi maatyaa chaa dhrutyaa chaa

maamaadyaa maanyaam kuru draag vibho

shri raaghaaveemdraaryaa shri raaghaaveemdraaryaa

shri raaghaaveemdraaryaa paahi praabho

41

yaam kaamaamaakaamaayee taam naa chaapaam

taataastvaam shaaraanyo bhaavaatyeemi bho

shri raaghaaveemdraaryaa shri raaghaaveemdraaryaa

shri raaghaaveemdraaryaa paahi praabho

42

raajaadivaashyaadi kukshimbhaaraaneekaa

chaaturyaavidyaasu mudho&smi bho

shri raaghaaveemdraaryaa shri raaghaaveemdraaryaa

shri raaghaaveemdraaryaa paahi praabho

43

laaksheeshu tee bhaaktaavaargeeshu kurveekaalaakshyaam

krupaapaamgaaleeshaasyaa maam

shri raaghaaveemdraaryaa shri raaghaaveemdraaryaa

shri raaghaaveemdraaryaa paahi praabho

44

vaaraamgaanaadyutaa chaauryaanyaadaaraaraataatvaadyaavaadyaatvaato

maam praabho

shri raaghaaveemdraaryaa shri raaghaaveemdraaryaa

shri raaghaaveemdraaryaa paahi praabho

45

shaaktonaa shaaktim taavaa stotumaadhyaatu -

midrukvaahaam kim kaaromishaa bho

shri raaghaaveemdraaryaa shri raaghaaveemdraaryaa

shri raaghaaveemdraaryaa paahi praabho

46

shaadvaairivaargaam maamaaraanniraakurvaa

maamdo haareeraamghriraago&stu bho

shri raaghaaveemdraaryaa shri raaghaaveemdraaryaa

shri raaghaaveemdraaryaa paahi praabho

47

saanmaargaasaachchaastraa saatsaamgaa saadbhaakisaaj~

jaanaa saampaattimaadheehi bho

shri raaghaaveemdraaryaa shri raaghaaveemdraaryaa

shri raaghaaveemdraaryaa paahi praabho

48

haasyaaspaadohaam saamaaneeshvaakirtyaa

taavaamghrim praapaanno&smi saamraakshaabho

shri raaghaaveemdraaryaa shri raaghaaveemdraaryaa

shri raaghaaveemdraaryaa paahi praabho

49

laakshmivihinaatvaa heetoh svaakiyaaih

sudurikruto&smyaadyaa vaachyo&smi bho

shri raaghaaveemdraaryaa shri raaghaaveemdraaryaa

shri raaghaaveemdraaryaa paahi praabho

50

ksheemaamkaaraastvaam bhaavaambhodhimaajjaa

jjaanaanaamiti tvaam praapaannosmi bho

shri raaghaaveemdraaryaa shri raaghaaveemdraaryaa

shri raaghaaveemdraaryaa paahi praabho

51

krushnaavaadhuteenaa giteenaa maatraakshaa

raadyeenaa gaathaastaaveeneedhyaa bho

shri raaghaaveemdraaryaa shri raaghaaveemdraaryaa

shri raaghaaveemdraaryaa paahi praabho

52

bhaaraati raamaanaa mukhyaapraanaamtaargaataa shri krushnaarpaanaamaastu

!!maadhvaantaargaataa shreeeeshaam vaandee!!

shri gurubhyo naamaahaa
~*~

0 comments:

Thanks for droppping in your valuable compliments that make me serve you better.