November - 2012

Thiruvannamalai Deepam
01-11-12-   Tiridiyai – Kaarthigai – Chandirothaya Gowri vrath – Sree Uma Vrath
02-11-12-   Tiridiyai – Rohini – Sankatahara Chathurthi
03-11-12-   Chathurthi  - Mrugasheersham
04-11-12-   Panjami -  Thiruvathirai
05-11-12-   Shasti - Punarpoosam
06-11-12-   Saptami - Poosam
07-11-12-   Ashtami - Ayilyam
08-11-12-   Navami - Magam
09-11-12-   Dasami - Pooram
10-11-12 -  Ekadasi – Uthiram - Sarva Ekadasi
11-11-12 -  Duvadasi – Hastham – Pradosham – Nakshatira Duvadasi
12-11-12 -  Tiriyodasi – Chithirai
13-11-12 -  Chathurdasi – Swathi – Sarva Amavasya – Kedara Gowri Vratham
14-11-12 -  Pradma – Visagam – Gowarthana Vratham – Skanda shasti vratham starts
15-11-12 – Duvidiyai – Anusham
16-11-12 -  Thiridiyai - Kettai – Thirilosana Jeeraga Gowri Vratham
17-11-12 -  Chathurthi – Moolam – Chathurthi Vratham
18-11-12 -  Panjami – Pooradam
19-11-12 -  Shasti – Uthiradam – Thiruvona Vratham – shasti vratham - Soorasamharam  
20-11-12 -  Saptami – Avittam
21-11-12 – Ashtami – Sadayam - Koshashtami
22-11-12 -  Navami – Pooratathi – Akshaya Navami
23-11-12 -  Dasami – Uthiratathi – Putabarthi Saibaba Birthday
24-11-12 -  Ekadasi – Uthiratathi – Sarva Ekadasi – Kaisiga Ekadesi
25-11-12 -  Duvadasi – Revathi – Pradosham – Nakshathira duvadasi
26-11-12 -  Tiriyodasi – Asupathi – Sheerapthi pooja
27-11-12 -  Chathurdasi – Barani – Thirukaarthigai – Thiruvannamalai deepam
28-11-12 -  Pournami – Karthigai – Karthiga gowri vratham – tulsi Vratham – Lakshmi Vratham
29-11-12 -  Pradma - Rohini
30-11-12 -  Duvidiyai - Mrugasheerisam

0 comments:

Thanks for droppping in your valuable compliments that make me serve you better.